Styret

Dette er det nye styret, som ble valgt på årsmøtet 28.04.2021:

Styret:
Leder: Kari Bjerkan – tel. 996 28 804
Nestleder:  Kirsten M. H. Sjong – tel414 68 043
Sekretær: Jennie Olsen Østby
Overturner: Synnøve Frugaard
Styremedlem: Anlaug Kallestad
Styremedlem: Bjørn Kjøraas
Styremedlem: Jan Heimstad
1. varamedlem: Amanda Kalleberg
2. varamedlem: Robbin Klubnes

Forturnerskap:
Overturner: Synnøve Frugaard 
Tøymester: Bjørn Kjøraas

Kontrollutvalget:
Medlem: Ole Ortveit
Medlem: Steinar Børslid
Vara: 
Solveig Hoel Aass

Ordensråd:
Medlem: Solveig Kjøraas
Medlem: Arne Henriksen
Medlem: Svein Rønning

Hallkomité:
Leder: Bjørn Kjøraas
Medlem: Bjørn Kristiansen
Medlem: Svein Rønning
Medlem: Jørgen Skaarnes
Medlem: Grete Irgens

Valgkomité:
Leder: Stein Erichsrud
Medlem: Foreløpig ubesatt
Medlem: Foreløpig ubesatt
Vara: Foreløpig ubesatt