Styret

Her finner du oversikten over styrets medlemmer.

Styreformann
Solveig Kjøraas
Mob. 99 55 59 32

Nestformann
Kari Bjerkan
Mob. 99 62 88 04

Sekretær
Irene Haraldsen Mørch

Overturner
Synnøve Frugaard

Styremedlem
Anlaug Kallestad

Styremedlem
Grete Irgens

Styremedlem
Bjørn Kjøraas

1. Varamedlem
Kirsten Sjong

2. Varamedlem
Ole Ortveit

Kartotekførere
Anlaug Kallestad
Irene Haraldsen Mørch

Tøymester
Bjørn Kjøraas

Kontrollutvalget
Ole Ortveit
Steinar Børslid
(vara)

Ordensråd (oppnevnt for 3 år – 2018)
Solveig Kjøraas
Arne Henriksen
Svein Rønning

Hallkomitè
Bjørn Kjøraas (leder)
Bjørn Kristiansen
Svein Rønning
Jørgen Skaarnes
Grete Irgens

Valgkomitè
Eirill Bjanger (leder)
(medlem)
(medlem)
(vara)