Støttemedlem

Som støttemedlem viser du at du ønsker å være en del av Hortens Turnforening. Du blir et fullverdig medlem av klubben, har møte- og stemmerett ved generalforsamlingen og er invitert til å engasjere seg så mye du ønsker.