Priser

For å være med på et av våre partier må man også bli medlem i foreningen.
Som medlem forplikter du deg til å betale årskontingenten, treningsavgifter for valgte partier, samt fakturagebyrer som vi er pålagt av NGTF å kreve inn til å dekke kostnader til medlemssystemet.

Medlemskontingenten er kr. 400,- 

Medlemskontingenten faktureres en gang i året, mens treningsavgiften faktureres hvert semester.
Priser varierer fra parti til parti.

Treningsavgift for høstsemesteret 2024:
Utgifter til trenerlønninger, vedlikehold, strøm m. m. har økt betrakelig i det siste, og vi mener det er riktig at alle medlemmer må være med å dekke noe av dette. Hortens Turnforening har per i dag blant den med lavest medlemskontingenten og treningsavgiftene i idretten.
Se hvert enkelt parti under «Partier og treningstider«.

Det vil tilkomme et administrasjonsgebyrkr. 20,- per faktura.