Priser

For å være med på et av våre partier må man også bli medlem i foreningen.
Som medlem forplikter du deg til å betale årskontingenten, treningsavgifter for valgte partier, samt fakturagebyrer som vi er pålagt av NGTF å kreve inn til å dekke kostnader til medlemssystemet.

Medlemskontingenten er kr. 350,- 

Medlemskontingenten faktureres en gang i året, mens treningsavgiften faktureres hvert semester.
Priser varierer fra parti til parti.

Treningsavgift for vårsemesteret 2022:
Se hvert enkelt parti under «
Partier og treningstider«.

Det vil tilkomme et administrasjonsgebyrkr. 20,- per faktura.