Konkurranseturn

Årlig opptak
Konkurranseturn i 4 apparater for jenter. Begrenset antall og utvalgt fra barnepartiene. Turner etter turnstigen og selvvalgte øvelser. Deltar på klubb-, krets- og landskonkurranser (aldersbestemt), foreningsoppvisninger / show og gymfestivaler

Treningstider: 
Alle dager i Turnhallen


A gruppe:
Tirsdag 18
:00 – 20:30
Onsdag 18
:00 – 20:00

Fredag  17:00 – 19:30 

Søndag 18:00 – 19:00


B gruppe:

Tirsdag 18:00 – 20:00

Onsdag 18:00 – 20:00

Fredag 17:00 – 19:00


C gruppe: 

Tirsdag 18:00 – 20:00
Fredag  17
:00 – 19:00


Treningsavgift vår 2024:


A gruppe: 3.100,-

B gruppe: 2.550,-

C gruppe 1.950,-

Trening avhengig av nivå, fra to til fire dager i uken.
Konkurranseturn krever mye trening og seriøs innsats både fra utøvere, trenere og foreldre.