Konkurranseturn

Årlig opptak
Konkurranseturn i 4 apparater for jenter. Begrenset antall og utvalgt fra barnepartiene. Turner etter turnstigen og selvvalgte øvelser. Deltar på klubb-, krets- og landskonkurranser (aldersbestemt), foreningsoppvisninger / show og gymfestivaler

Treningstider: Alle dager i Turnhallen

A gruppe:
Tirsdager: 18:00-21:30.
Onsdager: 18:00-20:00.
Fredager: 17:00-19:30.
Pris:
Treningsavgift høsten 2023: kr. 2.850,-
Medlemskontingent for 2023: kr. 350,-
Administrasjonsgebyr: kr. 20,- (faktureringsgebyr)

B gruppe:
Tirsdager: 18:00-20:00.
Onsdager: 18:00-20.00.
Fredager: 17:00-19:00.
Pris:
Treningsavgift høsten 2023: kr. 2.300,-
Medlemskontingent for 2023: kr. 350,-
Administrasjonsgebyr: kr. 20,- (faktureringsgebyr)

C gruppe:
Onsdager: 18:00-19.30.
Fredager: 17:00-19:00.
Pris:
Treningsavgift høsten 2023: kr. 1.750,-
Medlemskontingent for 2023: kr. 350,-
Administrasjonsgebyr: kr. 20,- (faktureringsgebyr)

Trening avhengig av nivå, fra to til fire dager i uken.
Konkurranseturn krever mye trening og seriøs innsats både fra utøvere, trenere og foreldre.