Gutter og jenter 4-5 år

Partiet baseres på lek og enkle grunnleggende øvelser for barn. Sang, musikk og småapparater.
Deltar på foreningsoppvisninger / show.

Treningstider: Tirsdager kl. 16:30 – 17:15 og kl. 17:15 – 18:00 i Turnhallen.

Barnet deltar på én av timene.

Pris:
Treningsavgift høsten 2023: kr. 400,-
Medlemskontingent for 2023: kr. 350,-
Administrasjonsgebyr: kr. 20,- (faktureringsgebyr)