Gutter og jenter 4-5 år

Partiet baseres på lek og enkle grunnleggende øvelser for barn. Sang, musikk og småapparater. Deltar på foreningsoppvisninger / show.

Treningstider: Tirsdager kl. 16:30-17:15 og kl. 17:15-18:00 i Turnhallen. Kom på den tiden som passer!

Pris:
Treningsavgift høst 2021: kr. 300,-
Medlemskontingent for 2021: kr. 300,-
Administrasjonsgebyr: kr. 20,- (faktureringsgebyr)