Gutter 4.-7. Klasse

Opplæring i gymnastikk med musikk, styrke, koordinasjon, matte, kasse, trampett, airtrack (luftbane). Partier på ulike alderstrinn, gutte- og jentepartier. Deltar på foreningsoppvisninger / show og gymnastikkfestivaler i vår krets (Vestfold / Telemark).

Treningstider: Mandager kl. 18:00-19:00 i Holtanhallen og torsdager
kl. 18:00-19:00 i Turnhallen