Foreldre og Barn 2-3 år

Partiet baseres på lek og enkle øvelser for foreldre og barn sammen. Foreldre deltar aktivt. Vi må sette en grense på 1 forelder pr. barn pga. plassmangel. Deltar på foreningsoppvisninger / show.

Treningstider: Onsdager 16:30 og 17:15 i Turnhallen.

Pris:
Treningsavgift høst 2021: kr. 300,-
Medlemskontingent for 2021: kr. 300,-
Administrasjonsgebyr: kr. 20,- (faktureringsgebyr)