Partier og treningstider

Alle partiene har to uforpliktende prøvetimer før du melder deg på, gjennom en link for påmelding på www.hortensturnforening.no

Se forøvrig detaljer og prise under hvert enkelt parti.

Treningstider og treningsavgifter vårsemester 2024

Utgifter til trenerlønninger, vedlikehold, strøm m. m. har økt betraketelig i det siste, og vi mener det er riktig at alle medlemmer må være med å dekke noe av dette. Hortens Turnforening har per i dag blant den med lavest medlemskontingenten og treningsavgiften i idretten. 

(I tillegg til treningsavgiften, kommer medlemskontingenten (400 kr i 2024), som betales bare en gang i året)

(For med detaljer, se de respektive partene)

Foreldre og Barn 2-3 år

Treningstider:
Onsdager 16:30-17:15 og 17:15-18:00

Treningsavgift vår 2024: 450,-

Gutter og jenter 4-5 år

Treningstider:
Tirsdager 16:30 – 17:15 og 17:15 – 18:00

Treningsavgift vår 2024: 450,-

Jenter 1.-2. Klasse

Treningstider:
Mandag Holtanhallen 17:00 – 18:00
Torsdag Turnhallen 17:00 – 18:00

Treningsavgift vår 2024: 750,-

Jenter 3.-4. Klasse

Treningstider:
Mandag Holtanhallen18:00 – 19:00
Torsdag Turnhallen 18:00 – 19
:00

Treningsavgift vår 2024: 750,-

Jenter 5.-6. Klasse

Treningstider:
Mandag Holtanhallen 19
:00 – 20:00
Torsdager Turnhallen 19:00 – 20:00

Treningsavgift vår 2024: 750,-

Gutter 1-3. Klasse

Treningstider:
Mandag Turnhallen 17
:00 – 18:00 Torsdag Holtanhallen 18:00 – 19:00

Treningsavgift vår2024: 750,-

Gutter 4.-7. Klasse

Treningstider:
Mandag Turnhallen 18:00
 – 19:00 Torsdag Holtanhallen 19:00 – 20:00

Treningsavgift høst 2023: 750,-

Ungdom 7. Klasse +

Treningstider:
Mandag Turnhallen 19:00-20:00

Torsdag Turnhallen 20:00-21:00

Treningsavgift vår 2024: 750,-

Apparatturn

Treningstider:
Søndag Turnhallen 15
:00 – 17:00

Treningsavgift vår 2024: 800,-

Konkurranseturn

Treningstider: 
Alle dager i Turnhallen

A gruppe:
Tirsdag 18
:00 – 20:30
Onsdag 18
:00 – 20:00

Fredag  17:00 – 19:30 

Søndag 18:00 – 19:00


B gruppe:

Tirsdag 18:00 – 20:00

Onsdag 18:00 – 20:00

Fredag 17:00 – 19:00


C gruppe: 

Tirsdag 18:00 – 20:00
Fredag  17
:00 – 19:00


Treningsavgift vår 2024:

A gruppe: 3.100,-

B gruppe: 2.550,-

C gruppe 1.950,-

Aerobic

Treningstider:
Mandag 18:00-19:10

Torsdag 18:00-19:00
Holtanhallen

Treningsavgift vår 2024: 1000,-

Voksenpartiet 18+

Treningstider:
Mandag 20:00 – 21:00

Turnhallen 

Treningsavgift vår 2024: 550,-

Pondustrimmen

Treningstider:
Mandag kl 19:30-20:45 og Torsdag 20:00-21:15
Holtanhallen 

Treningsavgift vår 2024: 1000,-

Seniortrimmen

Treningstider:
Mandag kl 17:00-18:00 og Torsdag 18:00-19:00
Holtanhallen 

Treningsavgift vår 2024: 1000,-

Støttemedlem

Treningsavgift vår 2024:
Betaler bare årlig medlemskontingent 
400,-