Partier og treningstider

Alle partiene har to uforpliktende prøvetimer før du melder deg på, gjennom en link for påmelding på www.hortensturnforening.no

Se forøvrig detaljer og prise under hvert enkelt parti.

Treningstider i Turnhallen og Holtanhallen er de samme som for høstsemesteret. (Klikk på tabellen for å åpne i PDF!)


Treningstider og t
reningsavgift for vårsemesteret 2023:
Utgifter til trenerlønninger, vedlikehold, strøm m. m. har økt betrakelig i det siste, og vi mener det er riktig at alle medlemmer må være med å dekke noe av dette. Hortens Turnforening har per i dag blant den med lavest medlemskontingenten og treningsavgiftene i idretten.(i tillegg til treningsavgiften, kommer medlemskontingenten, som betales bare en gang i året)
(For med detaljer, se de respektive partene)

Foreldre og Barn 2-3 år

Treningstider:
Onsdager 16:30 og 17:15

Treningsavgift høst 2022: 400,-

Gutter og jenter 4-5 år

Treningstider:
Tirsdager 16:30 – 17:15 og 17:15 – 18:00

Treningsavgift høst 2022: 400,-

Jenter 1.-2. Klasse

Treningstider:
Mandag Turnhallen 17:00 – 18:00
Torsdag Holtanhallen 17:30 – 18:30

Treningsavgift høst 2022: 650,-

Jenter 3.-4. Klasse

Treningstider:
Mandag Turnhallen 18:00 – 19:00
Torsdag Holtanhallen 18:30 – 19
:30

Treningsavgift høst 2022: 650,-

Jenter 5.-7. Klasse

Treningstider:
Mandag Turnhallen 19
:00 – 20:00
Torsdager Holtanhallen 19:30 – 20:30

Treningsavgift høst 2022: 650,-

Gutter 1-3. Klasse

Treningstider:
Mandag Holtanhallen 17
:30 – 18:30 Torsdag Turnhallen 17:00 – 18:00

Treningsavgift høst 2022: 650,-

Gutter 4.-7. Klasse

Treningstider:
Mandag Holtanhallen 18
:30 – 19:30 Torsdag Turnhallen 18:00 – 19:00

Treningsavgift høst 2022: 650,-

Ungdom 8. Klasse +

Treningstider:
Mandag Turnhallen 20
:00 – 21:30
Torsdag Turnhallen 
19:00 – 20:00

Treningsavgift høst 2022: 650,-

Apparatturn

Treningstider:
Søndag Turnhallen 15
:00 – 17:00

Treningsavgift høst 2022: 700,-

Konkurranseturn

Treningstider: 
Alle dager i Turnhallen

A gruppe:
Tirsdag 18
:00 – 21:30
Onsdag 18
:00 – 20:00

Fredag  17:00 – 19:30

B gruppe:
Tirsdag 18
:00 – 20:00
Onsdag 18:00 – 20:00

Fredag  17:00 – 19:00

C gruppe:

Tirsdag 18:00 – 19:30
Fredag  17
:00 – 19:00

Treningsavgift høst 2022:

A gruppe: 2.600,-

B gruppe: 2.100,-

C gruppe 1.600,-

Aerobic

Treningstider:
Mandag og Torsdag
Holtanhallen 18:00 – 19
:10

Treningsavgift høst 2022: 850,-

Voksenpartiet 20+

Treningstider:
Torsdag Turnhallen 20-21

Treningsavgift høst 2022: 450,-

Pondustrimmen

Treningstider:
Mandag og Torsdag
Holtanhallen 20
:00 – 21:15

Treningsavgift høst 2022: 850,-

Seniortrimmen

Treningstider:
Mandag og Torsdag
Turnhallen 15:30 – 16:30

Treningsavgift høst 2022: 800,-

Show/oppvisning Tropp for voksne

Treningstider:
Mandag og Torsdag
Holtanhallen 19:10 – 20
:00

Treningsavgift høst 2022: 450,-

Støttemedlem

Treningsavgift høst 2022:
Betaler bare årlig medlemskontingent 
350,-