Dokumentarkivet

Her finner du diverse filer og dokumenter …

  

Protokoll fra ÅRSMØTET

Protokoll fra årsmøtet 28.04.2021 kan lestes ned her ——->

Sakliste til ÅRSMØTET

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter kan lestes ned her ——->

Nye lover

Hortens Turnforening har fått nye lover. 
Disse er gjeldende fra 01.01.2020,
og kan lastes ned her ——->

Forslagsmal for forslag til behandling på årsmøtet. Forslag til behandling må være mottatt senest 14 dager før årsmøtet.