Dokumentarkivet

Her finner du diverse filer og dokumenter …

  

Sakliste til GENERALFORSAMLINGEN

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, tilgjengelig for medlemmene kan lestes ned her ——->

Nye lover

Hortens Turnforening har fått nye lover. 
Disse er gjeldende fra 01.01.2020,
og kan lastes ned her ——->

Forslagsmal for forslag til behandling på årsmøtet. Forslag til behandling må være mottatt senest 14 dager før årsmøtet.