Årsmøte

Årsmøte / Generalforsamlingen 2021

Det ble avholdt årsmøte / generalforsamling i Hortens Turnforening 
onsdag 28.04.2021 kl. 19:00 i klubbens lokaler
Sakliste med saksdokumenter og protokoll finner du i Dokumentarkivet.

Rapport fra årsmøtet:

Med godt organiserte koronaregler fikk Hortens Turnforenings endelig gjennomført sitt årsmøte 28. april 2021. Rundt 20 stk. var samlet i foreningens flotte og nyoppussede Storstue i Turnhallen. Den er romslig og alle satt i behørig avstand. Det var uunngåelig at tidens pandemi også kom til å prege årsrapporten fra 2020, og man kunne lese i rapporten om de mange arrangementer som hadde fått betegnelsen «avlyst på grunn av pandemien».

Hortens Turnforening er først og fremst en forening for mosjonister i alle aldre, men også konkurransedelen er en svært viktig del av foreningens tilbud.

Overturner, Synnøve Frugaard, (som jo for øvrig gjennom tidene er en av foreningens dyktigste turnere), hadde problemer med å få gjennomført treningssamlinger, og var lei seg for at turnerne fikk være med på færre konkurranser enn vanlig. Ganske betegnende melder hun om et forsøk på treninger ute på gresset utenfor turnhallen, men med få deltakere siden dette var så væravhengig.

Året ble nesten sånn litt hopp og sprett: «Er det lov å samles nå?» Men foreningen har levd seg gjennom året selv med noe mindre treningsaktiviteter.

Foreningen feiret sitt 160-års-jubileum innenfor Koronaregler med en svært hyggelig tilstelning i Storstua. Der ble blant annet Solveig og Bjørn Kjøraas, begge utnevnt til Æresmedlemmer for på hver sin måte å ha gjort svært betydelig innsats for foreningen gjennom mange år.

Hortens Turnforening har ellers en grei økonomi. Ikke minst takket være at styret v/formann Solveig, har vært pågående aktiv i å søke om økonomisk støtte det der var mulig. En stor del av de midlene som kom inn ble brukt til oppgraderinger og fornyelser av utstyr. Dette kommer til stor nytte for de rundt nesten 370 medlemmene.

Av sakene ellers ble det bestemt at betegnelsen «Generalforsamling» erstattes av «Årsmøte» og «formann» blir byttet til «leder».

Siden det er forventet en økning i utgifter, ikke minst til kursing av trenere og lønnsøkninger, ble også en liten økning av kontingenter godkjent, men fortsatt er medlemskap og treningsavgifter på et svært rimelig nivå blant treningstilbudene i Horten.

Valg: Det ble veldig godt mottatt at nåværende nestleder, Kari Bjerkan rykker opp som leder, og at Kirsten Sjong blir nestleder. Øvrige styremedlemmer er Jennie Olsen Østby, Synnøve Frugaard, Anlaug Kallestad, Bjørn Kjøraas og Jan Heimstad.

Utmerkelser var siste post og for sine gode innsatser på forskjellig vis i foreningens tjeneste ble Anlaug Kallestad og Irene Haraldsen Mørch tildelt fortjenestemedalje i bronse, Synnøve Frugaard fikk den samme i sølv og Svein Rønning ble tildelt fortjenestemedalje i gull.

Stolte mottagere av Hortens Turnforenings fortjenestemedalje. Fra venstre: Anlaug Kallestad (bronse), Synnøve Frugaard (sølv) Irene Haraldsen Mørch (bronse) og Svein Rønning (gull)
Det nye styret i Hortens Turnforening