Velkommen til Hortens Turnforening

En av Hortens eldste foreninger!

Foreningen ble stiftet 17.mai 1860.
Turnforeningen har i dag mange gode tilbud til unge og eldre mennesker i Horten. Vi har over 15 forskjellige treningstilbud for store og små!

Vi har partier som passer for alle aldre
Sjekk hvilket parti som passer for deg, ta på treningstøy og kom og prøv!
De 2 første gangene er uforpliktende prøvetimer.
Har du spørsmål så ta kontakt på post@hortensturnforening.no

VIKTIG INFORMASJON FOR OPPSTART TIL VÅRSEMESTERET
Torsdag 21. januar
Dette gjelder barne- og ungdomspartiene opp til 20 år, men ikke partiet Foreldre og Barn.

Grunnet Covid 19 blir det begrensninger i antall turnere pr. parti.
For å få en oversikt over hvor mange som kommer på treningene, må vi ha informasjon om hvem som er interessert.

Dere må sende en SMS til trener på partiet dere vil delta på.
De må ha oversikt over antall, og dere får en tilbakemelding på om det er plass til deres barn.
Vi har kun plass til 18 barn pr. trening. Dette vil vi gjøres noen treninger fremover slik flest mulig kan få muligheten.
Om det viser seg at antall ikke blir noe problem, så vil dere få beskjed om dette.

Når det gjelder «Foreldre og Barn» partiet, så teller 1 barn og 1 forelder som 1 stk. Altså 18 par på trening.
Kontaktpersoner for påmelding til trening:

Gutter og jenter 4-5 år: June Gundersen Tlf. 978 06 567
Jenter 1-2 klasse: Emilie Rønning Tlf. 412 19 197
Jenter 3-4 klasse: Emilie Rønning Tlf. 412 19 197
Jenter 5-7 klasse: June Gundersen Tlf. 978 06 567
Gutter 1-3 klasse: Jonas Kristoffersen Tlf. 981 18 551
Gutter 4-7 klasse: Leander Paalgard Tlf. 983 67 88
Apparatturn: Miriam Høiås Winge Tlf. 983 03 064
Ungdomstroppen: Jennie Østby Tlf. 467 88 404

Vi gjør så godt vi kan alle sammen, ut fra situasjonen med Covid 19.

Turnere bes møte 5 til 10 minutter før trening, ferdig skiftet. Det er ikke anledning til å dusje etter trening.

Påmelding:
Påmelding/registrering gjøres etter første trening.
For å være med på et av våre partier må man også bli medlem i foreningen.
Som medlem forplikter du deg til å betale årskontingenten, treningsavgifter for valgte partier, samt fakturagebyrer som vi er pålagt av NGTF å kreve inn til å dekke kostnader til medlemssystemet.

Medlemskontingenten er kr.300,-
Medlemskontingenten faktureres en gang i året, mens semesteravgiften faktureres hvert semester.
Priser varierer fra parti til parti.
For påmelding gå inn på www.minidrett.no
Logg inn om du har bruker, eller velg ny bruker og registrer deg, deretter velger du medlemskap i toppmenyen og søker opp Hortens Turnforening.

På denne linken kan du se en instruksjons video om hvordan du går frem:
Velkommen skal du være.
Skal du melde på et barn er det barnets informasjon som skal fylles ut. 
Det dukker da opp felter for utfylling av foresatte.
Husk også å velg hvilket parti det ønskes deltagelse på.
I medlemsavgiften ligger også utøverforsikring.

Bare ta kontakt på post@hortensturnforening.no ved spørsmål.