Velkommen til Hortens Turnforening

En av Hortens eldste foreninger!

Foreningen ble stiftet 17.mai 1860.
Turnforeningen har i dag mange gode tilbud til unge og eldre mennesker i Horten. Vi har over 15 forskjellige treningstilbud for store og små!

Vi har partier som passer for alle aldre
Sjekk hvilket parti som passer for deg, ta på treningstøy og kom og prøv!
De 2 første gangene er uforpliktende prøvetimer.
Har du spørsmål så ta kontakt på post@hortensturnforening.no

Grunnet Covid 19 blir det begrensninger i antall turnere pr. parti.

For å få en oversikt over hvor mange som kommer på treningene, må vi ha informasjon om hvem som er interessert.


Dere må sende en SMS til trener på partiet dere vil delta på.
De må ha oversikt over antall, og dere får en tilbakemelding på om det er plass til deres barn.
Vi har kun plass til 18 barn pr. trening. Dette vil vi gjøres noen treninger fremover slik flest mulig kan få muligheten.
Om det viser seg at antall ikke blir noe problem, så vil dere få beskjed om dette.

Når det gjelder «Foreldre og Barn» partiet, så teller 1 barn og 1 forelder som 1 stk. Altså 18 par på trening.

Kontaktpersoner for påmelding til trening:

Gutter og jenter 4-5 år:  Stine Raidel – tlf. 987 68 643
Jenter 1-2 klasse: Emilie Rønningen – tlf. 412 19 197
Jenter 3-4 klasse: Emilie Rønningen – tlf. 412 19 197
Jenter 5-7 klasse: Cathrine Andersen – tlf. 988 95 693
Gutter 1-3 klasse: Jonas Kristoffersen – tlf. 981 18 551
Gutter 4-7 klasse: Leander Paalgard – tlf. 983 67 880
Apparatturn: Miriam Høiås Winge – tlf. 983 03 064
Ungdomstroppen: Jennie Østby – tlf. 467 88 404

Vi gjør så godt vi kan alle sammen, ut fra situasjonen med Covid 19.

Turnere bes møte 5 til 10 minutter før trening, ferdig skiftet. Det er ikke anledning til å dusje etter trening.

Påmelding:
Påmelding/registrering gjøres etter første trening.
For å være med på et av våre partier må man også bli medlem i foreningen.
Som medlem forplikter du deg til å betale årskontingenten, treningsavgifter for valgte partier, samt fakturagebyrer som vi er pålagt av NGTF å kreve inn til å dekke kostnader til medlemssystemet.

Medlemskontingenten er kr. 300,-  (320,- inkl. faktureringsgebyr)
Medlemskontingenten faktureres en gang i året, mens treningsavgiften faktureres hvert semester.
Priser varierer fra parti til parti.
For påmelding gå inn på www.minidrett.no
Logg inn om du har bruker, eller velg ny bruker og registrer deg, deretter velger du medlemskap i toppmenyen og søker opp Hortens Turnforening.
Velkommen skal du være.

Skal du melde på et barn, er det barnets informasjon som skal fylles ut.
Det dukker da opp felter for utfylling av foresatte.
Husk også å velg hvilket parti det ønskes deltagelse på.
I medlemsavgiften ligger også utøverforsikring.

Bare ta kontakt på post@hortensturnforening.no ved spørsmål.

Under kan du se en instruksjonsvideo om hvordan du går frem…:

Utsatte arrangement:

  • Foreldremøte: Det vil bli avholdt et foreldremøte med ytterligere informasjon så snart vi har fått en bedre oversikt over utviklingen av Korona-virus pandemien.
  • Generelt om Korona-virus pandemien: Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer, pålegg og anbefalinger i denne saken.

Hvis du er på Facebook så er det fint om du melder deg inn i gruppen
Hortens Turnforening
Der kommer det informasjon og du kan stille spørsmål til trenerne.

Hortens Turnforening mottok i 2020, kr 208 000,-av Sparebankstiftelsen DnB.
Pengene er brukt til oppvisningsmatter og veggspeil i Turnhallen.
Vi er veldig takknemlige for å kunne oppdatere oss på riktig utstyr. Det er viktig for både trening, trivsel og sikkerhet.

Hortens Turnforening
Postboks 1021, 3194 Horten

Org.nr: 971315903
Vipps-nummer: 14710
Bankkonto 7159.05.38269

Internett: www.hortensturnforening.no
Facebook: Hortens Turnforening
E-post: post@hortensturnforening.no