Velkommen til Hortens Turnforening

En av Hortens eldste foreninger!

Siste nytt (oppdatert 12.04.2021):
ALLE FRITIDSAKTIVITETER for
alle over 20 år 
SETTES PÅ PAUSE! 
foreløpig frem til 22. april

Nå er det klarert at vi kan starte med UTETRENING
fra TORSDAG 15. april 
* kl. 17:30 for damene
og 
 
* kl. 19:00 for «Pondusgutta»
Sted: Bassenglokket på festningen
Adresse: Festningsveien fra Wistingsvei og til høyre på toppen.
TA MED LIGGEUNDERLAG! 

GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLINGEN 
er UTSATT inntil videre!
NY DATO KOMMER!

Horten, 10.02.2021:

Det innkalles til GENERALFORSAMLING i Hortens Turnforening
Utsatt grunnet Covid 19: Ny dato kommer!
i klubbens lokaler, Horten Turnhall.

Forslag til behandling må være mottatt senest 14 dager før.
Send forslaget til til 
post@hortensturnforening.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmene nå.
Du finner både sakspapirer og forslagsmal m.m. i Dokumentarkivet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hortens Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hortens Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hortens Turnforenings nye lover (under). 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan du kontakte Solveig Kjøraas (mob. 995 55 932) eller Kari Bjerkan (mob. 996 28 804) eller e-post til post@hortensturnforening.no


Nye lover

Hortens Turnforening har fått nye lover. 
Disse er gjeldende fra 01.01.2020,
og kan lastes ned her  —>

Foreningen ble stiftet 17.mai 1860.
Turnforeningen har i dag mange gode tilbud til unge og eldre mennesker i Horten. Vi har over 15 forskjellige treningstilbud for store og små!

Vi har partier som passer for alle aldre
Sjekk hvilket parti som passer for deg, ta på treningstøy og kom og prøv!
De 2 første gangene er uforpliktende prøvetimer.
Har du spørsmål så ta kontakt på post@hortensturnforening.no

VIKTIG INFORMASJON FOR OPPSTART TIL VÅRSEMESTERET
Torsdag 21. januar
Dette gjelder barne- og ungdomspartiene opp til 20 år, men ikke partiet Foreldre og Barn.

Grunnet Covid 19 blir det begrensninger i antall turnere pr. parti.

For å få en oversikt over hvor mange som kommer på treningene, må vi ha informasjon om hvem som er interessert.


Dere må sende en SMS til trener på partiet dere vil delta på.
De må ha oversikt over antall, og dere får en tilbakemelding på om det er plass til deres barn.
Vi har kun plass til 18 barn pr. trening. Dette vil vi gjøres noen treninger fremover slik flest mulig kan få muligheten.
Om det viser seg at antall ikke blir noe problem, så vil dere få beskjed om dette.

Når det gjelder «Foreldre og Barn» partiet, så teller 1 barn og 1 forelder som 1 stk. Altså 18 par på trening.

Kontaktpersoner for påmelding til trening:

Gutter og jenter 4-5 år:  Stine Raidel – tlf. 987 68 643
Jenter 1-2 klasse: Emilie Rønningen – tlf. 412 19 197
Jenter 3-4 klasse: Emilie Rønningen – tlf. 412 19 197
Jenter 5-7 klasse: Cathrine Andersen – tlf. 988 95 693
Gutter 1-3 klasse: Jonas Kristoffersen – tlf. 981 18 551
Gutter 4-7 klasse: Leander Paalgard – tlf. 983 67 880
Apparatturn: Miriam Høiås Winge – tlf. 983 03 064
Ungdomstroppen: Jennie Østby – tlf. 467 88 404

Vi gjør så godt vi kan alle sammen, ut fra situasjonen med Covid 19.

Turnere bes møte 5 til 10 minutter før trening, ferdig skiftet. Det er ikke anledning til å dusje etter trening.

Påmelding:
Påmelding/registrering gjøres etter første trening.
For å være med på et av våre partier må man også bli medlem i foreningen.
Som medlem forplikter du deg til å betale årskontingenten, treningsavgifter for valgte partier, samt fakturagebyrer som vi er pålagt av NGTF å kreve inn til å dekke kostnader til medlemssystemet.

Medlemskontingenten er kr.300,-  (320,- inkl. faktureringsgebyr)
Medlemskontingenten faktureres en gang i året, mens treningsavgiften faktureres hvert semester.
Priser varierer fra parti til parti.
For påmelding gå inn på www.minidrett.no
Logg inn om du har bruker, eller velg ny bruker og registrer deg, deretter velger du medlemskap i toppmenyen og søker opp Hortens Turnforening.
Velkommen skal du være.

Skal du melde på et barn, er det barnets informasjon som skal fylles ut.
Det dukker da opp felter for utfylling av foresatte.
Husk også å velg hvilket parti det ønskes deltagelse på.
I medlemsavgiften ligger også utøverforsikring.

Bare ta kontakt på post@hortensturnforening.no ved spørsmål.

Under kan du se en instruksjonsvideo om hvordan du går frem…:

Utsatte arrangement:

  • Gymnastikkfestivalen i Vestfold 2020 – for gymnaster mellom 7 og 18 år er utsatt til vår 2021.
  • Foreldremøte: Det vil bli avholdt et foreldremøte med ytterligere informasjon så snart vi har fått en bedre oversikt over utviklingen av Korona-virus pandemien.
  • Generelt om Korona-virus pandemien: Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer, pålegg og anbefalinger i denne saken.

Hvis du er på Facebook så er det fint om du melder deg inn i gruppen
Hortens Turnforening
Der kommer det informasjon og du kan stille spørsmål til trenerne.

Hortens Turnforening mottok i 2020, kr 208 000,-av Sparebankstiftelsen DnB.
Pengene er brukt til oppvisningsmatter og veggspeil i Turnhallen.
Vi er veldig takknemlige for å kunne oppdatere oss på riktig utstyr. Det er viktig for både trening, trivsel og sikkerhet.

Hortens Turnforening
Postboks 1021, 3194 Horten

Org.nr: 971315903
Vipps-nummer: 14710
Bankkonto 7159.05.38269

Internett: www.hortensturnforening.no
Facebook: Hortens Turnforening
E-post: post@hortensturnforening.no